Welkom bij Iwona’s Vitality of Hearts

Vitaliteitscoach Breda

Vitaliteit betekent levenskracht en is in de huidige maatschappij belangrijker dan ooit tevoren. Een vitaal persoon beschikt over de wil, kracht en het vermogen om op een positieve wijze zijn of haar leven in te richten. Een vitaliteitscoach kan hierbij helpen. Energie speelt een belangrijke rol als we het hebben over vitaliteit. Denk bijvoorbeeld aan de motivatie om elke dag met volle energie op te staan en te beginnen aan je dag. Een vitaliteitscoach wordt vaak ingezet om gezamenlijk met de persoon in kwestie te werken aan zijn of haar vitaliteit in de breedste zin van het woord. Zo komen niet alleen de fysieke levensstijl en gezondheid aan bod, maar ook de mentale aspecten. Belangrijke speerpunten bij vitaliteit betreffen onder andere energie en positief denken. Als vitaliteitscoach in Breda en omgeving ondersteunen wij mensen in het consistent veranderen van gedrag, waardoor zij meer balans in hun leven kunnen vinden.

Vitaliteitscoach breda
Alternatieve geneeswijzen breda

Alternatieve geneeswijzen breda

In tegenstelling tot de reguliere geneeskunde, vormen verschillende oosterse geneeswijzen (zoals de traditionele Chinese geneeskunde) de basis van alternatieve geneeswijzen. Deze manier van genezen werd vroeger al toegepast, waardoor alternatieve geneeswijzen eigenlijk al veel langer bestaan dan de reguliere geneeskunde. Om deze reden is de naam ‘alternatief’ dan ook discutabel. Vandaag de dag dienen de verschillende geneeswijzen als aanvulling op elkaar. Zo maken veel mensen gebruik van alternatieve geneeswijzen als aanvulling op een reguliere behandeling of wordt een alternatieve geneeswijze als second opinion gezien. Alternatieve geneeswijzen komen in verschillende therapieën tot uiting, waaronder lichaamstherapieën, alternatieve medische systemen, energetische therapieën, geest-lichaamtechnieken en biologische therapieën.

Voedingsadvies breda

Voeding speelt al jarenlang een belangrijke rol als het gaat om de gezondheid en vitaliteit van lichaam en geest. Bij voedingsadvies in Breda, bij Iwona’s Vitality of hearts, wordt veel waarde gehecht aan de belangrijkste aspecten van de natuurgeneeskunde, waarbij het totaalplaatje van het individu centraal staat. Zo speelt niet alleen het lichamelijke aspect een belangrijke rol, maar vormen ook spiritualiteit, emotie en de omgeving belangrijke drijfveren. De natuurgeneeskunde gaat bij ziekte uit van een botsing met de regels van de (innerlijke) natuur. Zo wordt aangenomen dat men zich het beste kan laten leiden door gevoelens en intuïtie, oftewel de innerlijke natuur. Alleen door de regels van de natuur na te leven door te allen tijde te handelen naar gevoelens en intuïtie kan ziekte worden voorkomen.

Voedingsadvies breda
Menu